1e partnerschap geconcretiseerd!

Eva Zwart   •   15 mei 2018

Na vruchtbare gesprekken met het Monumentenhuis Brabant hebben we een plan ontwikkeld voor een reeks bijeenkomsten van Stichting Behoud Monumenten Brabant en FILMZORG, met als doel om met verschillende betrokken partijen te discussiëren over de herbestemming en doorontwikkeling van (agrarisch) erfgoed in combinatie met leefbaarheid op het platteland. Tijdens de bijeenkomsten worden scènes uit de film gebruikt om de discussies te starten. De bijeenkomsten vinden plaats in het najaar van 2018 op verschillende locaties in Brabant.

Om dit te kunnen realiseren deden we een gezamenlijke aanvraag bij het Ministerie van OCW, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Deze aanvraag is inmiddels gehonoreerd binnen het programma Erfgoed en Ruimte.

We werken nu aan de inhoudelijke invulling van de bijeenkomsten en zijn in gesprek met de Provincie en Erfgoed Brabant om dit verder invulling te geven.

Geïnteresseerd om deel te nemen of mee te denken? Neem contact met ons op!

2019-01-25T16:05:14+00:00 15 mei 2018|Impact campagne, Partners|